سومین جشنواره فیلم و تاتر هیلاج در آستانه‌ی بیست و پنجمین سال فعالیت شرکت و مدرسه فیلمسازی و پژوهش‌های سینمایی هیلاج در اسفند ماه ۱۳۹۵ در پردیس سینمایی کوروش تهران برگزار شود.

رویکرد این دوره از جشنواره، پذیرش آثاری بود که توسط فارغ التحصیلان مدرسه هیلاج تولید شده یا یکی از عوامل از هنرجویان این مدرسه باشد.

همه‌ آثار شرکت ­کننده در کلیه بخش‌ها داوری شده اند و در نتیجه برگزیدگان فقط از میان فارغ التحصیلان هیلاج نبوده اند.

هدف این دوره از جشنواره نمایش و حمایت از آثار برگزیده سینمای کوتاه مستقل و ایجاد امکان اجرای عمومی برای گروه‌های برتر تاتر بود.