Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
adminali

عکسهای شماره یک

در این نوع عکسها ارزشهای بصری زیباشناسانه چندان مطرح نیست هدف اصلی بیان خبر است و سرعت عمل شرط اصلی موفقیت عکاس خبری است . عکس خبری از نظر انتقال عینی فضای رویداد به

حمایت و مشارکت در فیلمنوشت‌ها، خشنودکننده است

فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینمای ایران گفت: طرح حمایت و مشارکت در خلق فیلمنوشت‌ها، در کلیت خشنودکننده است. به گزارش روابط عمومی فارابی، محمدعلی سجادی در پی اجرای سه طرح حمایتی از فیلمنامه‌نویسی (اقتباس،

حمایت و مشارکت در فیلمنوشت‌ها، خشنودکننده است

فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینمای ایران گفت: طرح حمایت و مشارکت در خلق فیلمنوشت‌ها، در کلیت خشنودکننده است. به گزارش روابط عمومی فارابی، محمدعلی سجادی در پی اجرای سه طرح حمایتی از فیلمنامه‌نویسی (اقتباس،

حمایت و مشارکت در فیلمنوشت‌ها، خشنودکننده است

فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینمای ایران گفت: طرح حمایت و مشارکت در خلق فیلمنوشت‌ها، در کلیت خشنودکننده است. به گزارش روابط عمومی فارابی، محمدعلی سجادی در پی اجرای سه طرح حمایتی از فیلمنامه‌نویسی (اقتباس،